Quỹ đạo của những chòm sao


~> Kéo xuống để tìm post bạn cần.

Biết thêm về các quy định của WP tại đây.

[Longfic] Khúc ca biệt lập.

Mở đầu

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3Chương 4 –  Chương 5

Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19 – Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

[Manhwa] Tiara.

image

Mở đầu

Tập 1 –> 13

Tập 14:

Bản full/đẹp

Part 1 – Part 2Part 3Part 4 – Part 5 – Part 6 – Part 7 – Part 8 – Part 9

Part 10 – Part 11 – Part 12 – Part 13 – Part 14 – Part 15 – Part 16  – Part 17

Part 18 – Part 19Part 20 – Part 21Part 22Part 23Part 24Part 25

Part 26Part 27Part 28Part 29Part 30 – Part 31Part 32 – Part 33

Part 34 – Part 35

Tập 15:

Chap 108 – Chap 109Chap 110Chap 111Chap 112Chap 113

Chap 114 – Chap 115 – Chap 116 – Chap 117 – Chap 118 – Chap 119

P/s: Trên cơ bản đảm bảo 80% nội dung.

[Danh sách các truyện ngắn]

1. Crazy mind of game

Part 1Part 2 – Part 3 – Part 4 – Part 5

Part 6 – Part 7 – Part 8 – Part 9 – Part 10

2. Diary of God: Black and Blank

3. Love BE Letter

/End/

Advertisements